Centrum Kształcenia na Odległość prowadzi działalność szkoleniową z wykorzystaniem do tego celu technologii internetowych. Niewątpliwą zaletą takiej formy kształcenia jest jego elastyczność czasowa. Osoby odbywające szkolenie mogą z nich korzystać w wygodnym dla siebie przedziale czasowym. Dodatkową zaletą jest możliwość wielokrotnego odtwarzania przyswajanych materiałów.

    Pomiń dostępne kursy